Psikolojik Destek ve Danışma sürecinde psikoloğa danışanını tanıma / anlama ve psikolojik destek / danışma sürecini planlamada rehber olan standart olarak kullanılan gelişim / kişilik / zeka testleridir. Bu testler hem uzman kişiye danışan hakkında bilgi edinmesine hem de testi yapan kişiye kendisini anlamada ve tanımlamada yardımcı olan araçlardır.