EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun, göz hareketlerinin, rahatsız edici olaylar ve bu olaylara eşlik eden olumsuz düşünce, duygu ve beden duyumları üzerindeki olumlu etkisini fark etmesiyle ortaya çıkan, kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR Terapisi, 8 aşamalı bir protokolden oluşur ve danışana rahatsızlık veren, bir nevi geçmişe ait “kilitli kalmış” anlara yönelik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sağlayarak, danışanın bu olumsuz anılara yönelik daha pozitif bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur. Danışan aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceği benzer problemlerle ilgili olarak da olumlu düşünce ve duygular geliştirir.

EMDR, fiziksel ve duygusal travmalar (doğal afetler, kazalar, cinsel istismar, aşağılanma vb.) ve bunlara bağlı gelişebilecek Travma Sonrası Stres Bozukluğu başta olmak üzere, kaygı ve korkular, yas, performans geliştirme gibi çok çeşitli problem alanlarında, EMDR eğitimine sahip ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılabilir.

Ayrıca, başka psikiyatrik bozukluklar, zihinsel sağlık sorunları ve somatik semptomların EMDR ile tedavisinden elde edilen başarılı sonuçlar da literatürde belgelenmiştir.

EMDR bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin psikolojik stresten kurtulmasını sağlamıştır.

EMDR’nin Amacı Nedir?

  • EMDR, en geniş anlamda, psikolojik bozuklukları tedavi etmeyi, kişinin ızdırabını hafifletmeyi ve bireylerin gelişim potansiyellerini gerçekleştirmelerini amaçlar.
  • Özellikle hedeflediği ise; kişilerin farkında olarak ya da farkında olmayarak etkisinde kaldığı geçmiş olumsuz deneyimlere ilişkin çözümlenmemiş duygularını ortadan kaldırmaktır.
  • Teknik ifadeyle; EMDR’nin amacı problemlere sebep olan deneyimleri tamamıyla işlemlemektir. Buradaki işlemleme, bunlar hakkında konuşmak anlamına gelmez.
  • İşlemleme problemlere sebep olan deneyimlerin, anıların sindirilmesine ve beyinde uygun şekilde kaydedilmesine olanak veren bir öğrenme halini devreye sokmak anlamına gelir. Bu bir deneyimin sizin için faydalı olan kısmını fark edip uygun duygularla belleğe kaydetmek ve geleceğe yönelik olumlu bir yönelim geliştirmek anlamına gelir. Rahatsız edici duygular, inançlar ve beden duyumları ise ortadan kalkar. Genellikle olumsuz duygular, hisler ve davranışlar çözümlenmemiş geçmiş deneyimlerin kişiyi yanlış yönlendirmesi sonucu oluşur.
  • EMDR’nin amacı kişiyi sağlıklı ve işlevsel davranışlar ve ilişkilere götürecek duygular, anlayış ve yaklaşımla bırakmaktır.

EMDR Süreci Nasıl İlerler?

Kişinin güncel hayatındaki problemin kaynağı mihenk anısı üzerinde çalışılarak bu geçmiş olayın duygusal izleri azaltılır veya yok edilir. Sonrasında kişinin bu problemi yaşadığı güncel durumlar üzerinde aynı çalışma yapılır. Son olarak da bu problemi yaşayacağından endişe ettiği gelecek durumlara yönelik EMDR seansları gerçekleştirilir.

EMDR Terapisinin İşe Yaramasının Sebebi Nedir?

Bu yöntemin temelinde terapötik bir telkin değil, beynin nörolojik işleyişi yatmaktadır. Özetle travmatik olay sırasında yeterince işlemlenemeyen görüntüler, sesler, duygular ve düşünceler sinir siteminin içine adeta kilitlenebilir.

EMDR uygulaması esnasında işte bu yarım kalmış işlemleme yeniden başlatılır ve tamamlanır. EMDR sonrası anı hatırlandığında, daha önce beynin aktif olmayan bölgelerinin aktive olduğu bilimsel deneylerle de kanıtlanmıştır.