BİREYSEL PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK

Günlük yaşamımızı sürdürürken kendimiz dışındaki ortam, koşullar ve kişilerle birlikte yaşayabilmek ve paylaşımda bulunabilmek belirli kurallara tabidir. Bu kurallar; aile, dost, arkadaş ortamları ve iş ortamlarında farklılaşmaktadır.

Bir zaman sonra rutinleşen bu kurallara uyma davranışımız, bazı olaylar ve kişilerden kaynaklı kriz durumlarıyla sarsılmaya başladığında her zamanki dengemizi sağlamakta zorlanabiliriz. Evlilik, boşanma, hastalık, aldatma / aldatılma, maddi sıkıntılar, doğal afetler, yakın kaybı vb. durumlar sonrasında başa çıkabilme gücünüzde azalma meydana gelmekte, bu azalmayı kızgınlık, öfke, tahammülsüzlük, kaygı, korku, şüphe, güvensizlik, alınganlıkların artması takip etmektedir.

Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşıldığında iş, aile ve sosyal ortamlarda ilişkilerde de bozulmalara yol açtığında kişiler, çevrelerindeki insanlarla bu sorunları çözümleyemez hale gelebilmektedir.

Bireysel psikolojik destek hizmetleri, kişilerin yaşadıkları kriz durumlarında psikolojik esnekliklerini güçlendirmek, ilişkilerde karşılaşılan çatışmalarda uzlaşma, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, karar verme becerisini geliştirmek, sınırlarını koruma vb. becerilerin kazandırılması için verilen profesyonel yardım sürecidir.

Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinde aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda sizlere çözüm odaklı bir yaklaşımla rehberlik etmek amaçlanmaktadır;

  • Fobiler (Sosyal fobi vb),
  • Kaygı,
  • Korku,
  • Depresyon,
  • Kayıp ve Yas Süreci,
  • İletişim Problemleri,
  • Öfke Kontrolü,
  • Özgüven Problemleri,
  • Travma Sonrası Stres Bozuklukları,
  • Ergenlerde Kaygı bozuklukları (Sınav ve Performans Kaygısı)