AİLELERE VE ÇİFTLERE PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile; toplumdaki en önemli ve en küçük kurumlardan birisidir. Aileyi oluşturan bireylerin farklı rolleri ve sorumlulukları olduğu gibi, ilişkileri düzenleyen dinamiklerde de etkileri farklılaşmaktadır. Aileler ve onu oluşturan üyeler arası ilişkiler sürekli bir değişim halindedir. Ekonomik koşullar, ülke şartları, değerlerdeki değişimler toplumu etkilediği gibi aileyi kökten etkilemektedir. Bu değişimlere ve gelişime ayak uydurmak önem taşımakla beraber, ailede her üye bu duruma aynı şekilde uyum gösterememekte ve problemler yaşamaktadır. İletişim ve etkileşim tarzı bunda çok büyük önem taşımaktadır. İletişim ve etkileşimde bulunamayan aileler ve çiftler ilişkilerinde yaşadıkları sorunların çözümünde zorlandıklarında, psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ailelere sunulan psikolojik destek sürecinde; aile içi iletişimin güçlenmesi, problemlerin etkili bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi, çatışmaların çözülebilmesi gibi konularda çift ve ailelerin yanında yer almakta ve problemlere çözüm odaklı ve etkin iletişim tarzıyla yaklaşmakta destek olmak hedefimizdir.

Çalışma Alanlarımız:

  • Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı
  • Aile İçi İletişim Problemleri ve Çatışma Çözme
  • Çiftlerde Cinsel Sorunlara Destek
  • Anne Babanı Çocuklara Yönelik Tutumları
  • Boşanma Süreci Danışmanlığı
  • Boşanma Sonrasına Uyum Danışmanlığı