• WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • Benton Görsel Bellek Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
  • WAIS (Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)